Wie heeft inzage in mijn gegevens?

We onderscheiden een aantal partijen die toegang hebben tot gegevens. Als eerste de IT-medewerkers die de site onderhouden. Zij hebben toegang tot de NAW-gegevens van medewerkers. Zij hebben geen toegang tot medische gegevens of voortgang van trajecten. Casemanagers (van Preventicons) hebben inzage in de individuele scores van een medewerker. Op individueel niveau, afdelingsniveau of cijfers per vestiging. Casemanagers van Preventicons verwerken alle acties op basis van een geautomatiseerd aangemaakt cliënt code: vanaf een eerste actie wordt de werknemer geanonimiseerd door een nummer i.p.v. een naam.

Wekgevers hebben alleen inzage in de “bigdata”.
Zij hebben inzage in de ontwikkelingen van geluk van een gehele afdeling of vestiging (mits die groepen uit meer dan 10 personen bestaan). Werkgevers hebben geen toegang tot: persoonlijke gegevens zoals al dan niet deelname, gegevens aangaande scores, trajecten.

Alle persoonlijke gegevens worden versleuteld verzonden en bewaard. De data van Preventicons staat verdeeld over drie servers die geen verbinding met elkaar hebben. In server 1 worden de smiley scores bijgehouden. Server twee: daar worden de trajecten en de voortgang (middels de geanonimiseerde code) geregistreerd.

En de derde server staat bij de individuele hulpverlener. Ook deze hulpverlener bewaart niet meer dan wettelijk is toegestaan volgens de laatste richtlijnen van de AVG wetgeving.

En tot slot heb je als werknemer iedere week na het invullen van je score inzicht in je eigen welbevinden. Ben alert en vul naar waarheid in. Je krijgt dan de hulp die je verdient als je het nodig hebt.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons