Welke besparing kan worden bereikt?

We spreken eigenlijk liever over “wat kunnen we verdienen?” met het inzetten van Preventicons. En dan splitsen we de verdiensten graag in keiharde euro’s en de meer “zachte” verdiensten.

Laten we starten met de “harde” euro’s. Jouw langdurig verzuimkosten gaan op termijn sterk dalen. In ons rekenmodel realiseren we gemiddeld een besparing in procenten tussen de 12% en 23%. Bedenk wat je moet investeren aan marketing- en personeelskosten om een zelfde bedrag als winst toe te voegen aan jouw resultaat.

Vermindering inzet externen. In ons rekenmodel kunnen we de variatie invoeren hoe je de zieke medewerker vervangt met de daarbij behorende kosten.e

Voorkomen premietoeslag bij gebruik making van de verzekering.
Voor jou niet onbekend maar evengoed een vervelend gegeven. De uitkering voor jouw (langdurig) zieke werknemer door jouw verzekering is een sigaar uit eigen doos. De komende jaren ga je 100% zeker de uitgekeerde bedragen meer dan terugbetalen. Premieverhogingen (vaak over de gehele loonsom) zorgen dat de verzekeraars niets tekort komen in deze.

Besparing op juridische kosten, beperking dossiervorming, inzet van arbo-diensten. In onze simulatie kunnen we de echte kosten boven water halen. Je zult verbaasd zijn.

Inzicht in de kosten van een (langdurig) zieke medewerker zonder werk als tegenprestatie. Als je alle kosten meetelt zoals hier beschreven kost 1 dag verzuim voor iemand met een salaris 

van € 35.000 bruto een organisatie net iets meer dan € 400,00 per dag. Als het gemiddeld langdurig verzuim in Nederland zo rond de 26 weken ligt… Reken maar uit.

Als eerste van de zachte verdiensten: Het algemeen welbevinden van de medewerkers. Door hen op tijd de juiste (voor hen gratis en anonieme) ondersteuning te bieden zitten zij beter in hun vel. Met als gevolg verminderd ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Minder stress klachten bij collegae van de uitvallende medewerker (minder overwerk, minder werkdruk)

Gelukkiger medewerkers hebben een positieve invloed op de werksfeer en daarmee ook op de productiviteit van de betreffende afdeling.

Preventicons voorkomt het weglekken van kennis. Het inwerken van nieuwe

(vaak tijdelijke) medewerkers is een tijdrovend en kostbaar proces. Het duurt vaak maanden voordat een invaller enigszins op het niveau van de uitgevallen medewerker zit. Dit veroorzaakt stress en werkdruk bij overige collegae.

Met de management informatie krijg je inzicht in het algemeen welbevinden van jouw organisatie: vergelijk afdelingen, vestigingen (uiteraard geanonimiseerd).

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons