Waarom is anonimiteit voor zowel werkgever als werknemer belangrijk?

Bij de ontwikkeling van Preventicons was dit een hot item. Het vooronderzoek bij zowel grotere als kleinere organisaties heeft onomstotelijk vastgesteld dat het niet anoniem deelnemen te veel sociaal wenselijke antwoorden opleverde. Met als resultaat geen informatie waar je op kunt sturen. De reden van deze sociaal wenselijke antwoorden ligt voor de hand. Het gaat vaak om heel persoonlijke zaken, waarmee met gemiddeld niet te koop loopt. Of het nu om persoonlijke zaken gaat of wat er met je partner of kind speelt.

Tijdens deze fase hebben we beseft dat we het hele traject anoniem kunnen doorvoeren, totdat: Er betaalt moet worden voor uitgevoerde trajecten. Dan moeten we alsnog met de billen bloot om te vertellen wie we hebben geholpen. Er is immers geen enkele werkgever die een factuur betaalt met daarop alleen vermeld:

“We hebben een persoon uit jouw organisatie geholpen met een probleem met een traject”. Kosten € 2500,00. Maar omdat we het belang van de anonimiteit niet konden negeren hebben we daar een oplossing voor gevonden. 

Anoniem Garant. Dit is een stichting die de processen bij Preventicons monitort. Anoniem Garant bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Marks Wachters Notarissen en Smart Advocaten. Vertegenwoordigd door Jaap van Zwet en Jeroen Smelt. Zij checken alle afspraken en procedures of die conform afspraak zijn verwerkt. Zij zien ook geen persoonlijke gegevens maar kunnen wel verifiëren of alle trajecten zijn uitgevoerd conform afspraak.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons