Anoniem Garant Jurist & Notaris

Preventicons kan absolute privacy garanderen voor deelnemers ten aanzien van hun werkgever.

Gegevens zijn op geen enkel moment tenzij in overleg en na goedkeuring van werknemer inzichtelijk voor de werkgever. Dit geldt voor al dan niet deelnemen, De scores, resultaten, intakegesprekken en eventueel genoten trajecten. Preventicons kan dit garanderen door inzet van de stichting Anoniem Garant. Medusa is de ontwikkelaar van de software: Zij hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens zoals 06-nummers, namen, emailadressen en scores van bedrijven/personen.

Naam/adres/email gegevens van opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie en communicatiedoeleinden en worden uitsluitend gedeeld met hulpverleners. (persoonlijke) scores worden uitsluitend gebruikt om te signaleren en hulp te bieden. Big data (Niet naar personen te herleiden informatie) kan worden gebruikt ter vergelijk van branches, organisaties.

Prevenicons is eenWebbased applicatie voorzien van SSL-encryptie (Positive SSL certificaat)Via een twee factor authenticatie Per(e-mail en SMS) worden bij de organisatie betrokken werknemers uitgenodigd om deel te nemen Uitnodigingslink is voorzien van ID met hash. Bij het aanmelden en tijdens het gebruik krijgt de aspirant-deelnemer de mogelijkheid om geregistreerde gegevens te corrigeren (naam, e-mail en mobiel nummer) Na elke correctie van geregistreerde gegevens vindt opnieuw een twee factor authenticatie plaats.

Deelname is geheel vrijwillig; bij aanvang en tijdens het gebruik van de applicatie kan de deelnemer ten alle tijden stoppen E-mailadressen en telefoonnummers van personen worden gecodeerd opgeslagen in de database (MySQL ENCODE() function). Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen in de database (MySQL sha1() function)

Scores die deelnemers doorgeven worden enkel als getal opgeslagen in de database en zijn niet direct herkenbaar tot de emotie die erbij hoort. Scores worden niet bij een persoon opgeslagen Binnen de beheeromgeving (dashboard) van Preventicons kunnen enkel ARBO-en benoemde casemanagers de scores van deelnemers op individueel niveau bekijken. Binnen het dashboard is overdracht van deelnemers naar externe ARBO-systemen of casemanagers enkel mogelijk op basis van dossiernummers; persoonsgegevens worden niet gelinked verwerkt met persoonsgegevens. De gegevens van deelnemers die na verloop van tijd stoppen worden nog niet geautomatiseerd geanonimeseerd.

Handmatig anonimiseren is op dit moment de praktijk. Bij anonimiseren zijn scores van een deelnemer niet meer herleidbaar zijn naar de persoon in kwestie. Niet actieve deelnemers kunnen niet langer opgevraagd worden door ARBO-casemanagers.

Verwerkingsovereenkomst
Voor aanvang van de samenwerking ontvangt u een verwerkingsovereenkomst. Deze dient ondertekend en geaccordeerd te worden voor aanvang van de werkzaamheden. Met alle hulpverleners die onder de vlag van Preventicons diensten verrichten hebben wij een verwerkingsovereenkomst of deze is compleet en ondertekend gereed voor aanvang van de uitvoering van trajecten/diensten.

Wijzigigen naw gegevens deelnemers:
Bij ieder wekelijks contact hebben medewerkers de mogelijkheid gegevens in hun account aan te passen. (alle communicatie en aanpassingen worden encrypted

Verstuurd en bewaard in een secure database) Twee traps authentificaties SMS en E-mail. Bij start van Preventicons traject krijgen alle medewerkers een inlog bericht waarin

zij zien waar de gegevens voor gebruikt worden. Ook wordt vooraf via de werkgever de medewerkers op de hoogte gebracht. Adressenlijsten worden aangeleverd door opdrachtgevers.

Beëindiging deelname door medewerkers:
Te allen tijde kunnen medewerkers hun deelname (anoniem) beëindigen. Via een tweetraps verificatie.De desbetreffende NAW gegevens worden geanonimiseerd Scores blijven intact (niet herleidbaar naar een persoon of afdeling) om gemiddelden uit het verleden niet met terugwerkende kracht aan te passen.

Bewaartijd gegevens.
De smiley scores blijven bewaard zolang de opdrachtgever een relatie heeft met Preventicons. De werknemers die niet deelnemen maar ook niet afmelden voor deelname ontvangen een uitnodiging tot deelname tot het moment dat ze deelnemen of afmelden.

Bewaartijd verslaglegging.
De geanonimiseerde verslaglegging (database 2) wordt bewaard voor zover noodzakelijk om opvolging en monitoring van een ziektebeeld naar billijkheid te kunnen borgen.

Veiligheid.
Als laatste maar niet minder belangrijk. Alle gegevens worden in drie niet gekoppelde databases opgeslagen en bewaard. Er zijn geen koppelingen tussen de databases. Gegevens database 1(naam email mobile nummer en smiley scores uitgedrukt in numerieke waarden) Gegevens database 2(alle voortgangsnotities volledig anoniem niet te herleiden naar persoon) Gegevens database 3 (dossiernummers met anonieme voortgang email/Mobile/naam op straat)

Anoniem Garant checkt of Preventicons zijn werk goed heeft gedaan.

Anoniem Garant is de onmisbare schakel tussen Preventicons en je werkgever. Anoniem Garant checkt de werkzaamheden van Preventicons in opdracht van je werkgever. Zo weet je werkgever dat hij heeft betaald voor een uitgevoerd traject. Zonder dat hij hoeft te weten voor wie dat traject is geweest.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons