Onderzoek naar de mens achter de leraar.

Verzuim drukt een zware stempel op de onderwijssector. Het is zwaar kostenverhogend en budgetten staan onder druk. Het aantal leerkrachten dat geen vaste baan heeft droogt in rap tempo op. Waarmee een vervangerspool vaak geen werkbare oplossing biedt. Preventicons ziet daarom de onderwijssector als een van haar belangrijkste werkgebieden. Cijfers zijn er genoeg, maar wij willen graag weten wat de mensen drijft:

Rapportage ondersteund met CBS, TNO en NIPO-cijfers
5 Fontys studenten gaan een uitgebreid onderzoek doen naar de drijfveren van de stakeholders in deze; Directie, HRM-medewerkers en de docenten. Via diepte interviews en een kwantitatief onderzoek gaan zij alles boven water halen om Preventicons optimaal af te stemmen op de behoeften en wensen van deze doelgroep. Eind juni worden de bevindingen worden gepresenteerd aan de deelnemende instellingen. De schoolbesturen ontvangen als dank voor hun medewerking een tailormade rapport betreffende alle verzuim gerelateerde issues van hun organisatie. Het onderzoek wordt onderbouwd en ondersteund met cijfers van NIPO, CBS en TNO. Daarnaast wordt er een klant specifiek voorstel gedaan wat voor invloed de inzet van Preventicons op deze cijfers zou kunnen zijn. Vanuit een maatschappelijk perspectief heeft Wijs Accountants besloten in dit onderzoek te faciliteren. Het welzijn van docenten en medewerkers in de 

leraar

onderwijssector gaan hen aan het hart. Preventicons onderschrijft dit maatschappelijke belang, daarom hebben we in overweging een variant voor studenten te ontwikkelen; Zij kunnen hun welbevinden via dezelfde tool melden aan decanen of vertrouwenspersonen. Zodat niemand onder de radar verdwijnt en er tijdig ingegrepen kan worden om escalaties te voorkomen.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons