Kosten vergeleken met de opbrengst

Een veel gehoorde vraag vaak al aan het begin van de presentatie: “wat kost dat dan wel niet?” Hier kunnen we heel kort over zijn. Bijna vijf keer minder dan het oplevert. De vraag zou eigenlijk niet moeten zijn, “wat kost het?” Maar vooral wat levert het me op?

Om een reëel beeld te krijgen van de mogelijke besparingen/verdiensten hebben we een tool ontwikkeld die het volgende in kaart brengt. We kunnen dit doen op basis van CBS gegevens of met door jou aangeleverde cijfers. Deze laatste optie geeft een heel precies beeld van jouw situatie.

  • We geven inzicht in het verlies aan productiviteit
  • We berekenen de kosten voor vervangende arbeid
  • Bijkomende juridische kosten
  • Verhoging premies verzuimverzekeringen
  • Wat levert het verminderen van wachtgelden op
  • Wat wordt het nieuwe verzuimpercentage na inzet Preventicons

En dan pas de kosten die gepaard gaan met het inzetten van Preventicons. Die zijn op dat moment dan vaak al niet meer relevant omdat direct daaronder de te realiseren besparing zichtbaar is. Afhankelijk van het aantal medewerkers, fulltime of partime en de deelname graad wordt uw succes gemaakt. De tool heeft de mogelijkheid om met deze cijfers direct variaties door te rekenen. Met de zogenaamde Monte Carlo simulatie wordt dan ook berekend wat de waarschijnlijkheid is dat deze berekening op basis van de input wordt gerealiseerd.

Maak een uurtje vrij en doe de rekensessie met een van onze adviseurs. Het geeft u inzicht en de mogelijkheid beslissingen te nemen op basis van doorgerekende feiten. 

U kunt gebruik maken van het antwoordformulier, als u niet beschikt over de juiste gegevens verwerken we uw aanvraag met CBS gegevens. Op een later moment bij gebleken interesse kunnen we nog altijd jouw cijfers fine tunen. Klik hier voor een kosteloze analyse.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons