Jouw verdiensten

Hier kunnen we kort over zijn.
Zeker! Preventicons richt zich op die bedrijven die het welzijn van hun medewerkers op waarde weten te schatten. Om de volgende reden. Het hebben van medewerkers met langdurige uitval is niet alleen een financieel probleem.
Het verminderde welbevinden van betrokken werknemers ondermijnt ook de werkdruk en productiviteit van de nog werkende collegae. Bij kleinere organisaties is het verzuimpercentage vaak een statistisch gegeven. Maar als er een persoon voor langere tijd uitvalt is dit effect vaak veel groter dan bij een grotere organisatie. De functies zijn daar veelal dubbel of meervoudig in te vullen. Bij het kleinere MKB valt er kort door de bocht “een gat”. Bij grotere organisatie zijn dit cijfers uit de praktijk. Dit maakt het overtuigen van het nut van Preventicons eenvoudiger.

Heel kort door de bocht, wat levert Preventicons?

  • Gelukkiger personeel
  • Verhoogde productiviteit
  • Verlaging uitval
  • Vermindering verzuim gerelateerde kosten
  • Gemotiveerd personeel
  • Besparing op juridische kosten
  • Beperking verlies productiviteit
  • Verlaging kosten inhuur
  • Beperking transitievergoedingen
  • Management informatie

Echter…. Juist voor het kleinere MKB is het monitoren van de medewerkers op mogelijke uitval voor de organisatie zeker zo belangrijk. (4 medewerkers op 100 personen is vervelend maar voor de organisatie overkomelijk).
Als je een kleine organisatie hebt met
15 personen kan het langdurig missen van een medewerker veel harder aankomen.
We blijven ons richten op het grotere MKB, maar we gaan nadrukkelijk het gesprek aan met de kleinere organisaties. Voor een paar Euro per maand krijgen zij inzicht in het welbevinden van hun medewerkers. 

Natuurlijk komt daar om de hoek, “ik ken mijn mensen, ik weet wat er speelt. Ik zie wie er niet lekker in zijn vel zit”. Dat kan kloppen, maar met de verscherpte privacy wetgeving en de vaak bijzondere privé omstandigheden kan dit lastig zijn. Werknemers zijn niet verplicht, of ze voelen zich niet prettig om dit te delen met de werkgever. Het gevolg is verder afglijden met als uiteindelijk resultaat langdurig verzuim. Preventicons signaleert in een vroeg stadium mogelijke uitval en biedt hulp als er om gevraagd wordt.

Signaleren welbevinden met smileys.
De signalering wordt uitgevoerd met een unieke en revolutionaire tool. Wekelijks geven uw medewerkers hun welbevinden door. De ontwikkeling in geluk bepaalt of het goed of slecht met hen gaat. Preventicons signaleert dit. Medewerkers die niet lekker in hun vel zitten worden benaderd met maar 1 vraag: “we zien dat je niet lekker in je vel zit, kunnen we wat voor je doen”? Hierna bepaalt de medewerker wat er gaat gebeuren. Een intake, een traject, gewoon een goed gesprek… Alles om verder afglijden te verminderen.

Verzuimpercentage weerspiegelt gemoedstoestand van alle medewerkers.
Impact van een verzuimpercentage van 4%? Een viervoud van dit aantal (16%) heeft gedurende het jaar een periode waarin het niet echt goed met hen gaat. Het al dan niet signaleren en bieden van ondersteuning bepaalt het uiteindelijke verzuimcijfer. De slogan “voorkomen werkt beter” komt hier dan ook goed tot zijn recht.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons