Hoe communiceer ik deze win/win situatie?

Het succes van de inzet van Preventicons heb je voor een groot gedeelte zelf in de hand. Maar alles staat of valt met het vertrouwen en de deelname van jouw medewerkers. Onderzoek onder gebruikers en testers brengt de volgende aandachtspunten naar voren. Gebruik als HR medewerker deze handvatten om medewerkers te motiveren en jouw doelen te bereiken. Preventicons is geen bedreiging voor HR medewerkers. Het geeft hen juist de ruimte en de mogelijkheid goed en tijdig op voorkomende situaties te reageren.

We weten uit ervaring dat de introductie van Preventicons een aantal vragen zal oproepen. De meest voorkomende reacties hebben we op een rijtje gezet en voorzien van commentaar.

Vertrouwelijk karakter benadrukken.
Medewerkers zullen -ook bij een open cultuur- een zekere schroom hebben om persoonlijke zaken open en bloot op tafel te leggen. Zeker als het om gevoelige zaken gaat zoals financiën, verslaving. Benadruk dat alle gegevens en uitkomsten van werknemers 100% vertrouwelijk worden behandeld. Alleen de vertrouwenspersoon van jouw bedrijf of jouw casemanager heeft inzage in de resultaten. En is daarmee de enige partij die contact op neemt met de medewerkers als dat nodig is.

Communiceer jouw (financiële) inspanning.
Je maakt vooraf met Preventicons afspraken. Over de trajecten, de duur van de trajecten en de daarbij behorende kosten. Kortom de inspanning die het kost om het welzijn van jouw medewerkers te borgen. Samen met de adviseurs van Preventicons geef je trainingen over het gebruik en nut van de tool.

Benadruk de Win-Win situatie.
Benadruk dat deelnemen in beider belang is. Niemand wil zich ongelukkig voelen. Of dit nu zakelijk of privé is. Gezonde werknemers zorgen voor een gezond bedrijf. Werkgelegenheid en jouw concurrentiepositie kan beter worden geborgd.

Deel positieve ervaringen.
Enthousiasmeer werknemers die een positieve ervaring hebben met de tool om dit te delen met andere werknemers. Aan de andere kant ga in gesprek met niet zo tevreden medewerkers en zorg dat de negativiteit niet verder wordt verspreid. Daar waar mogelijk neem de pijnpunten weg. Breng medewerkers op de hoogte van het feit als het langdurig verzuim inderdaad is afgenomen. Benadruk dat de tool er vooral is voor de werknemers. Het luisterend oor, begrip en ondersteuning wordt vaak node gemist door werknemers.

Anonimiteit geborgd nadrukkelijk communiceren.
Werknemers kunnen anoniem hun bevindingen communiceren met Preventicons of de aangewezen casemanager. Deelname, reacties, trajecten, gesprekken worden allemaal anoniem verwerkt. Werkgevers hebben op geen enkel moment inzage in persoonlijke gegevens van de tool. Het geven van sociaal wenselijke feedback is daarmee overbodig.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons