Gratis aanvulling op jouw zorgverzekering

Als je werkgever deelneemt aan Preventicons doet hij dat om een aantal redenen. Hij wil de kosten gerelateerd aan (langdurig) verzuim onder controle houden. Dit kan hij realiseren door jou als werknemer beter in je vel te laten zitten.
Jij gelukkig, werkgever gelukkig. Actief deelnemen aan Preventicons kan zorgen voor een gratis aanvulling op uw zorgverzekering.

Wat zijn dan die aanvullingen op uw zorgverzekering?
Preventicons richt zich op het algemeen welbevinden van medewerkers. Dit kan gaan om werk gerelateerde geschillen, stress, privéomstandigheden, financiële zaken, rouwverwerking enz. Of juist problemen die niet jou als werknemer aangaan maar de problemen die indirect jouw naasten betreft. Een verslaafd kind, een onder spanning staande relatie. Ondersteuning voor bovenstaande zaken worden door de werkgever betaald mits je wekelijks naar waarheid de Preventicons vraag, “hoe gaat het met je” beantwoordt. Belangrijk om te weten is dat dit volledig anoniem verwerkt wordt. Je werkgever weet niet of je deelneemt en weet ook niet welke medewerkers een traject volgen. Klik hier voor dekking basis zorgverzekering.

Anonimiteit geborgd door tussenkomst van Anoniem Garant.
Vanaf het eerste contact tussen Preventicons en de werknemer wordt de medewerker geanonimiseerd door een nummer. In alle verdere communicatie tussen hulpverleners en Preventicons en communicatie tussen Preventicons en de werkgever wordt verwezen naar dit nummer. De werkgever heeft geen inzage welke persoon met welk probleem bij een specifiek nummer hoort. Anoniem Garant controleert voor de werkgever op basis van dit nummer de processen en stappen die zijn gemaakt om deze persoon te helpen. Bijvoorbeeld, het aantal afgetekende sessies. Heeft er een eindevaluatie plaatsgevonden? Anoniem Garant heeft ook geen inzage in medische of persoonlijke zaken. Zij kunnen alleen de processen controleren om misbruik te voorkomen.

Anoniem Garant wordt alleen ingeschakeld op verzoek van de werkgever.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons