De gevolgen van 7 miljoen verzuimdagen.

Het aantal organisaties dat beleid voert om werkstress aan te pakken, groeit sterk vanwege de constante toename van het aantal burn-outklachten onder medewerkers als gevolg van werkstress. Het maakt de gezondheid van medewerkers kwetsbaar en daarmee dreigt een stijging van het ziekteverzuim. De impact van werkstress op de organisatie is echter breder en blijft niet beperkt tot individueel niveau. Werkstress heeft niet alleen gevolgen voor de verzuimcijfers, maar ook voor de veiligheid en het risico op ongevallen, de kwaliteit van dienstverlening of product en de continuïteit van de organisatie en vooral verlies aan productiviteit en kennis.

Een paar cijfers ter illustratie van de noodzaak om stressklachten serieus op te pakken of te voorkomen.

 • 14% van alle medewerkers heeft last van burn-out klachten;
 • 16% van alle verzuimde werkdagen had werkstress als reden;
 • in 2016 waren ruim 7 miljoen verzuimdagen het gevolg van werkstress;
 • Verzuimkosten stress gerelateerd rond de Euro 2 miljard;
 • aantal verzuimdagen door werkstress gestegen van 24 dagen in 2007 naar 30 dagen in 2016 per
  uitgevallen medewerker;
 • 22% van alle verzuimde werkdagen met oorzaak psychische klachten, overspannenheid of burn-out als reden

Wat zijn de gevolgen van werkstress op veiligheid en ongevallen?
Veel organisaties creëren met behulp van de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een veilige en gezonde werkomgeving. Het veiligheidsbewustzijn bij organisaties groeit, maar is nog niet voldoende. De kans op ongevallen neemt toe wanneer medewerkers vermoeid zijn door de werkstress. Er worden sneller fouten gemaakt en daarmee komt de veiligheid op de werkvloer in het geding. Daarnaast neemt door de hoge werkdruk de kans op ongewenst gedrag toe, waardoor medewerkers zich onveilig voelen in de werkomgeving met een hogere kans op verzuim tot gevolg.

De gevolgen van ongewenst gedrag
Werkdruk ontstaat door een onbalans tussen de belasting die werknemers aan kunnen en de belasting die werkgevers opleggen. Dit werkt zowel bij te lage als te hoge belasting, de balans tussen de ervaren belasting en opgelegde belasting moet in evenwicht zijn. Voorbeelden van een (te) hoge belasting zijn teveel verstoringen in het werk, te weinig inspraak, onvoldoende doorgroeimogelijkheden en veeleisende klanten en collega’s.

Maatregelen nemen is lastig. Werkdruk is subjectief en niet eenvoudig vast te stellen. Hoge werkdruk en hoge emotionele belasting verhogen de kans op ongewenst gedrag binnen de organisatie. In combinatie met werkdruk verdubbelt dit de kans op burn-outklachten. Ruim 1 miljoen medewerkers heeft te maken met agressie, geweld en/of ongewenste omgangsnormen op de werkvloer. Dit vraagt om maatregelen om werkdruk – en daarmee ook intimidatie, agressie en geweld door externen (klanten, patiënten, aannemers, opdrachtgevers, etc.) of door internen (collega’s en leidinggevenden) – terug te dringen.

3 miljard schade

Cijfers betreffende ongewenst gedrag in 2016 laten zien dat:
Bijna 25% van de medewerkers te maken had met ongewenst gedrag door externen en bijna 16% van de medewerkers te maken had met ongewenst gedrag door internen;

 • 6% van de medewerkers had te maken met seksuele intimidatie door externen;
 • 2% van de medewerkers had te maken met seksuele intimidatie door internen;
 • 6% van de medewerkers had te maken met pesten door externen;
 • 8% van de medewerkers had te maken met pesten door internen.

Het gevolg is dat slachtoffers van ongewenst gedrag gemiddeld 7 extra dagen per jaar verzuimen. Naast de financiële gevolgen van extra verzuim, leidt ongewenst gedrag ook tot een slechtere sfeer in de organisatie, verlaagde betrokkenheid met verminderde productiviteit en inefficiëntie als gevolg.

Persoonlijke factoren ook van belang voor werkgever.
Privéomstandigheden van een medewerker kunnen een belangrijke rol spelen bij het veroorzaken van stress. We hebben een aantal paar belangrijke factoren voor u op een rijtje gezet. En niet onbelangrijk hoe u hier passend op kunt (re)ageren. Als de levensgebeurtenis ook nog gecombineerd wordt met een hoge werkdruk, wees dan gewaarschuwd. Wacht niet te lang, maar biedt ondersteuning en spreek de hulpbronnen voor de medewerker aan. Preventicons kan hierin een cruciale rol spelen. Preventicons richt zich namelijk 100% op preventief singnaleren, monitoren en het ondernemen van actie.

Stressvolle levensgebeurtenissen in volgorde van zijn:

 • dood partner (100);
 • echtscheiding (98);
 • dood naast familielid (92);
 • ontslag (79);
 • persoonlijk letsel of ziekte (77);
 • zwangerschap (66);
 • reorganisatie werk (62);
 • executie hypotheek (61);
 • veranderde financiële situatie (56);
 • gezondheidsproblemen gezinslid (56).

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons