Psychiater Dirk De Wachter: “Ik denk dat burn-out veelal te maken heeft met te weinig aandacht…

en waarschijnlijk niet zo veel met te veel werkuren”

Hij onthult geen grote waarheden en zegt het ook niet voor het eerst, stemt psychiater en hoogleraar Dirk De Wachter welwillend in. Maar tot zijn eigen verwondering werd nagenoeg gevochten om zijn essay voor de maand van de filosofie. Dus werd ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ een boekje. Niet om miserie te prediken in grotere oplage, wel om – in alle consequentie – te pleiten voor meer verbinding tussen mensen. “Af en toe wat lastigheid in het leven, valt niet te vermijden. Als we die niet inslikken maar durven delen, dan hebben we denk ik een goed bestaan.”

Hij is geen mens van trucjes, zegt hij. Als een ‘kunstje’ om tegenslagen te pareren, moeten we de titel van zijn boek dus niet begrijpen. “Ik denk ook dat kunst geen trucje is; dat kunstenaars wel degelijk een wezenlijkheid van zichzelf in hun werk leggen. Over schoonheid gaat mijn pleidooi zeker wel – over het wonder van de verbinding en hoe dat precies verschijnt wanneer we lastigheden en tekorten niet uit de weg gaan. Die paradox maakt de kern uit van mijn boek. De definitie van vriendschap en liefde? Voor mij is dat: op moeilijke momenten iemand in vertrouwen kunnen vinden.”

Het taboe uitspreken

Hij spreekt in bedachtzame zinnen over ‘het uittreden uit de bolster’, over ‘bunkering’, ‘liefdevolheid’, ‘vervulling’ en ‘koestering’. Moeilijke woorden, zelfs al komen ze zo vanzelfsprekend voort uit de innemende basstem van een man met autoriteit. Hij wil een tegenklank bieden, zegt hij, tegenover ons collectieve instinct om de handen af te trekken van ongeluk. “In een tijd waarin we alleen maar ‘leukigheid’ en ‘plezantigheid’ voor ogen hebben, ligt ongelukkig zijn moeilijk. Onze cultuur zet heel sterk in op het autonome, het ‘ikkige’, het succes.”

“Iedereen zegt: zwijg over je tegenslagen, verbijt ze, wees flink. Nochtans voelen veel mensen intuïtief aan dat een beetje verdriet in het leven onvermijdelijk is. Waar de grens ligt van wat normaal, draaglijk of behandelbaar is? Ik wil dat niet op een flowchart zetten. Dat is zeer individueel, net zoals ook de oplossingen haute couture zijn en geen prêt-à-porter. Sommige problemen en kwetsuren zijn ook niet zomaar op te lossen. Maar voor de meeste ambetantigheden in het leven bestaat er een soort primaire preventie. Mijn boodschap:

 

als je het bij momenten lastig hebt met je lief, met je kinderen, met ouder worden, met je baas of met je centen, vergeet niet met elkaar te praten. Dat kan enorm vervullend zijn, zowel voor wie spreekt als voor wie luistert.” De kunst van het ongelukkig zijn, is het ongeluk eerst en vooral bespreekbaar durven maken, stelt de psychiater. En dat in de vertrouwelijkheid van een liefdevolle relatie, niet op Facebook of Instagram voor 100.000 volgers. “Let op, ik heb niets tegen de nieuwe media, een fantastische uitvinding is dat om verbinding te maken. Maar dan moet je ze wel zo gebruiken. Dus ik zeg: stuur een WhatsApp-berichtje naar je broer, vader, kind of beste vriendin, spreek af op een terrasje en vertel je verhaal. En dan drink je een koffietje, je pakt elkaar vast, kijkt samen naar de mensen en het is een goede tijd. Als we allemaal wat meer elkaars psychiater zouden kunnen zijn, dan zouden mijn wachtlijsten misschien een stukje korter zijn.”

Luisteren als levensvervulling

Niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd om van luisteren zijn beroep te maken, erkent De Wachter. Hij heeft het geluk dat hij elke dag mag doen wat hij in zijn boeken vertelt. “Mijn beroep is dan ook het mooiste ter wereld – mijn excuses voor jou, journalistiek komt op een goede tweede plaats omdat het ook altijd over mensen gaat. Het is wel zo: wat ik doe, is bij momenten erg zwaar, het gaat per definitie over het verdriet van mensen. Bij mij komt men niet om te zeggen dat alles goed gaat, het gaat altijd over miserie en moeilijkheden. Maar daarnaar luisteren en mensen erin proberen bij te staan, dat geeft een zeer grote betekenis aan het leven. Mijn job brengt mij veel vervulling en zinvolheid en dat is een diepgaander, essentiëler geluk dan ‘plezantigheid’.”

 
 

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Stress veroorzaakt, veel persoonlijk leed…

Maar ook een deuk in de economie van bijna 3 miljard

Stress veroorzaakt niet alleen persoonlijk leed, Nederlandse werkgevers zijn er ook steeds meer geld aan kwijt. De te grote werkdruk is volgens werkenden inmiddels de oorzaak achter ruim eenderde van al het ziekteverzuim.
 

Dat kost 2,8 miljard euro per jaar aan loondoorbetaling, een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek in het kader van de ‘week van de werkstress’. Alles bij elkaar gaat het om 11 miljoen ziektedagen. Dat is een miljoen meer dan een jaar eerder. Werkenden klagen over moeilijk haalbare doelen, en ook over een gebrek aan zeggenschap over hoe zij hun werk doen. Afgelopen jaar hadden 1,3 miljoen Nederlanders burn-outverschijnselen.

Nieuw is de aandacht voor ‘technostress’. Bijna de helft van de werknemers zegt ook buiten werktijd vaak of altijd bereikbaar te zijn, via hun smartphone of computer. Hierdoor vervaagt de grens tussen werk en vrije tijd.

Hoewel dat ook voordelen heeft – iemand kan bijvoorbeeld makkelijker onder werktijd met een ziek kind naar de dokter – is het niet zonder risico’s.

 

Zo wijt 45 procent van de ‘bereikbare’ groep haar verzuim aan stressklachten. Bij de collega’s die vaker offline zijn, is dat slechts 22 procent. Afgelopen september werd voor het eerst naar buitenlands voorbeeld het ‘recht op onbereikbaarheid’ opgenomen in een cao. Werknemers in de gehandicaptenzorg hoeven niet langer te reageren op telefoontjes, mailtjes en appjes die zij van hun organisatie krijgen op hun vrije dag. Vakbond FNV sluit niet uit dat andere sectoren zullen volgen.
 

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Millennials & werk: Werkstress is beroepsziekte nr 1 in Nederland

Kauwen op een rozijn helpt niet tegen uitbuiting.

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Het percentage medewerkers met deze klachten ligt het hoogst bij de jongste generatie op de arbeidsmarkt: generatie Y, ook wel de millennials genoemd (geboren tussen 1985 en 2000). Vooronderzoek binnen Perspectief bevestigt dit landelijk beeld. Ook binnen Perspectief heeft deze generatie, in vergelijking tot andere generaties, meer last van stressgerelateerde- en burn-out klachten (Werkvermogensmonitor, 2018). Reden genoeg voor een verdiepend onderzoek onder de medewerkers uit deze generatie binnen Perspectief.
 

Het onderzoek wijst uit dat een verminderde veerkracht eén van de belangrijkste oorzaken van stressgerelateerde en burn-out klachten is. Ik bekijk de oorzaak van deze verminderde veerkracht onder millennials en hoe medewerkers hun veerkracht kunnen versterken. En niet geheel onbelangrijk: welke rol de werkgever hierin kan spelen. Alles met het doel: zorgen voor de optimale inzetbaarheid van deze generatie.

Methode: wetenschappelijk onderzoek, vragenlijst en interviews

Bij dit onderzoek maak ik gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals een bestaand wetenschappelijk onderzoek naar generaties. Ook is onder de medewerkers van Perspectief een vragenlijst met betrekking tot veerkracht uitgezet. Aanvullend zijn 10 millennials uit de organisatie geïnterviewd.

Wie is de millennial?

Aan de hand van een grootschalig onderzoek onder 3300+ millennials (door onder andere Nederlands bekendste generatie-onderzoeker Aart Bontekoning) en het uitgevoerde onderzoek binnen Perspectief, licht ik een aantal kenmerken van millennials uit: 

  • Infobesitas

De generatie groeit op in een digitale wereld vol sociale media. Zij is gewend aan een continue informatiestroom waardoor men sneller informatie zoekt en slimmer en bedrevener is dan andere generaties. De keerzijde is dat men, vanuit de angst om iets missen, geneigd is om aan de constante overvloed aan informatie tegemoet te komen.

  • Ambitie in combinatie met hoog verantwoordelijkheidsgevoel

Millennials willen graag ontwikkelen en groeien. Zij hebben hoge verwachtingen van zichzelf en het gevoel dat anderen hoge verwachtingen van hen hebben. De combinatie van ambitie, willen presteren en hoge verwachtingen is een risicofactor voor stress en het ervaren van burn-out klachten.

  • Onzekerheid en behoefte aan erkenning en waardering

Hoewel vaak gedacht wordt dat verantwoordelijkheid en autonomie de belangrijkste werkwaarden zijn, staan bij deze generatie zekerheid en stabiliteit het hoogst op de ranglijst. Er heerst een (verborgen) onzekerheid binnen deze generatie. Voor de buitenwereld komt deze generatie wellicht zelfverzekerd over, maar deze vaak nog jonge professionals hebben juist behoefte aan erkenning en waardering.

Veerkracht onder millennials

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veerkracht een zeer sterke relatie heeft met (de kans op) een burn-out (Portzky, 2015). Medewerkers met een verminderde veerkracht hebben meer kans op een burn-out dan personen met een hoge veerkracht. Veerkracht is het vermogen je succesvol staande te houden in wisselende omstandigheden. Simpelweg kun je veerkracht zien als het persoonlijke hulpmiddel waardoor je kunt herstellen van stressvolle omstandigheden zoals werkdruk, rolconflict of een verstoorde werk-privé balans. Maar veerkracht is juist ook het persoonlijke hulpmiddel dat je helpt groeien in uitdagende omstandigheden.

Het onderzoek binnen Perspectief laat zien dat de millennial over significant minder veerkracht beschikt dan andere generaties. Waar dit door komt? Persoonlijke veerkracht wordt volgens TNO (2012) vanuit verschillende niveaus beïnvloed (zie figuur hieronder). Allereerst heeft het individu zelf persoonlijkheidskenmerken die zijn of haar veerkracht beïnvloeden. 

 

stress

De belangrijkste is coping flexibiliteit: de wijze waarop iemand met veranderingen, problemen of stress omgaat. Doe je dit op een effectieve manier, dan vertoon je veerkracht. Effectieve coping stijlen zijn sociale steun opzoeken, je emoties tonen en ‘simpelweg’ de situatie actief aanpakken. Personen met een lage veerkracht vertonen vaak passieve, afwachtende of ontwijkende reacties op problemen. En laat nu net uit het onderzoek blijken dat de millennial binnen Perspectief significant minder gebruik maakt van actieve coping mechanismen dan andere generaties.

Niet alleen het individu zelf, maar ook de omgeving heeft invloed op de veerkracht van het individu. Zo kan de privésituatie, iemands thuisfront, door bijvoorbeeld het geven van steun en begrip, zorgen voor een grotere mentale veerkracht.

Tot slot is de werkgever een onderdeel van de context van het individu. Hoe de organisatie, de leidinggevende en het team zich gedraagt, is van invloed op de veerkracht van de millennial en dus op de inzetbaarheid van jouw medewerker. 

Bijvoorbeeld door:

  • Het geven van erkenning en waardering door leidinggevenden
  • Het beschikbaar stellen van voldoende ondersteunende middelen vanuit de organisatie: middelen die de medewerker nodig heeft, of denkt nodig te hebben, om goed te kunnen functioneren
  • Een positieve teamsfeer

Door op het werk een omgeving te creëren waar veerkracht onderwerp van gesprek is, zorgt dit voor een sneeuwbaleffect. Waardoor ook millennials dan weer zijn of haar omgeving kunnen beïnvloeden.

Het vergroten van veerkracht

Veerkracht is, zoals hierboven beschreven, te beïnvloeden vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst kan de medewerker zelf leren zijn of haar coping skills te vergroten. Daarnaast is ondersteuning vanuit de leidinggevende in het versterken van veerkracht cruciaal. Er is behoefte aan persoonlijk leiderschap waarbij erkenning, waardering en feedback centraal staan. In combinatie met de persoonseigenschappen van millennials vraagt dit om specifieke vaardigheden van leidinggevenden. 

Binnen Perspectief denken we na over hoe we millennials en leidinggevenden het beste kunnen begeleiden. We adviseren leidinggevenden in gesprek te gaan met P&O als zij worstelen met een millennial. Ook ontwikkelen we een workshop voor leidinggevenden over millennials, zodat zij signalen leren herkennen en gesprekstechnieken leren om op de juiste wijze met deze generatie te communiceren. Andere adviezen zijn:

  • Begeleidende groepsgesprekken voeren: millennials bij elkaar zetten en hen vragen wat ze nodig hebben om hun veerkracht te vergroten (onder leiding van een gespreksleider van Perspectief)
  • Inloopspreekuur met een in millennials gespecialiseerde coach
  • Een gesprek tussen een millennial, leidinggevenden en DI coach om samen tot een individueel plan van aanpak te komen

Tot slot is het advies om millennials in contact te brengen met collega’s van andere generaties. Met name de ervaren collega’s.

Bespreek deze uitkomsten met de millennials uit jouw organisatie

Het belangrijkste is dat de uitkomsten en tips uit dit onderzoek niet één-op-één te projecteren zijn op andere organisaties. Dat is een valkuil. Dat wil zeggen, de uitkomsten over wat werkenergie opwekt en wegneemt bij millennials lezen als behoeftes waar een organisatie hard aan moeten werken.

Het is vooral belangrijk om samen met de millennials in je organisatie te onderzoeken of zij zich herkennen in deze uitkomsten. Vraag waar zij de meeste werkenergie van krijgen en waar de energie weglekt. Om vanuit daar samen, op een gelijkwaardige manier, te werken aan verrassende oplossingen.

Schrijver: Marleen Ruitenbeek, beleidsadviseur Duurzame Inzetbaarheid

 

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Kauwen op een rozijn helpt niet tegen uitbuiting.

Kauwen op een rozijn helpt niet tegen uitbuiting.

Google zweert erbij, bedrijven als Intell en Target investeren erin, en zelfs Kentucky Fried Chicken heeft een eigen mindfulness-programma. Maar terwijl steeds meer bedrijven de aandachts- en ontspanningsmethode inzetten tegen stress, waarschuwt hoogleraar management Ronald Purser ervoor stress te zien als een individueel probleem, in plaats van een maatschappelijk.

 

 

Toen de 59-jarige Amerikaanse hoogleraar management Ronald Purser zich een paar jaar geleden opgaf voor een achtweekse cursus mindfulness, deed hij dat met een open geest. Purser, die doceert aan de San Francisco State University, is al sinds zijn studententijd geïnteresseerd in oosterse filosofieën; zelf legde hij zich toe op het zenboeddhisme. En nu zag hij dat een nieuwe, op het boeddhisme gebaseerde levensfilosofie overal om hem heen terrein won: mindfulness. Purser was kritisch over de hype, maar wilde het wel aan den lijve ondervinden.

Samen met 25 cursisten ging hij in lotushouding zitten in een zaaltje ergens in San Francisco. Hij kauwde ‘met aandacht’ op een rozijn en ging op de mat liggen voor de ‘bodyscan’ – vaste onderdelen van het Mindful Based Stress Reduction-programma (MBSR), de cursus die wereldwijd miljoenen cursisten trekt, en in Nederland door verzekeraars deels wordt vergoed.

Tijdens een meditatie dwaalden Pursers gedachten af. Niet de bedoeling! Mindfulness is immers gericht op aandachtig in het heden zijn. Maar Purser werd overvallen door een flashback naar de tijd dat hij als 18-jarige jongen een baantje had als elektricien in een van de grootste fabrieken van Chicago. De gezichten van de fabriekswerkers trokken aan hem voorbij: moe, terneergeslagen, wanhopig. Het waren dezelfde uitdrukkingen die hij hier, in dit zaaltje, aantrof. De cursisten, veelal vrouwen, waren ontslagen, kampten met hoge werkdruk, konden hun rekeningen niet betalen, hadden geen ziektekostenverzekering. Ze hadden net zo weinig controle over hun leven als de fabrieksmedewerkers van toen. Maar tegen hen werd nu gezegd: alle stress zit in jezelf. En het is een kwestie van diep in jezelf duiken, alle nare gedachten laten gaan, om de werkdruk, en de angst voor ontslag, weer aan te kunnen.

Purser ging niet alleen naar een cursus, hij bezocht ook mindfulness-conferenties, las stapels wetenschappelijke literatuur en sprak met experts. Zijn soms ronduit cynische bevindingen vatte hij samen in Mcmindfulness – How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality dat begin deze zomer uitkwam in de Verenigde Staten. Mindfulness, zo stelt Purser, is een neoliberale ontspanningsmethode die mensen passief en gedwee maakt. Purser staat in dit oordeel niet alleen: de afgelopen jaren kwamen verschillende kritische boeken uit met titels als Mindlessness – The Corruption of Mindfulness in a Culture of Narcissism (2016) en The Mindful Elite – Mobilizing from the Inside Out (2018).

U beschrijft in uw boek mindfulness als een industrie. Hoe groot is die?

‘Heel groot, er gaat inmiddels zo’n 1,2 miljard dollar in om. Beroemdheden als Oprah Winfrey, Arianna Huffington en Ruby Wax hebben hun naam eraan verbonden. Mindfulness was een paar jaar geleden alom aanwezig op het World Economic Forum in Davos, waar de ene na de ander spreker mindfulness predikte. Grote bedrijven hebben zowel interne programma’s ontwikkeld als cursussen die ze kunnen verkopen. Het is in alle opzichten big business.’

Voor de lezer die er niet mee bekend is, wat houdt mindfulness in?

Mindfulness is een stressreductietechniek, het is in de westerse wereld groot geworden door de Amerikaan Jon Kabat-Zinn. Hij is de leider van de beweging, en ontwikkelde het Mindfulness Based Stress Reduction-programma, dat populair werd over de hele wereld, en vaste onderdelen kent als kauwen op een rozijn en de bodyscan. Kabat-Zinn heeft aan de universiteit van Massachussets veel onderzoek gedaan naar de heilzame effecten van mindfulness, hij stripte de oefeningen van elke vorm van ethische of spirituele betekenis. Zijn MBSR-programma wordt overal op de wereld gevolgd. Het idee daarbij is om door oefeningen aandachtig in het heden te raken, en gedachten los te laten.’

De methode is razend populair in het bedrijfsleven. Hoe ziet corporate mindfulness eruit?

‘Google heeft het zogenoemde Search Inside Yourself-programma, dat is gebaseerd op het idee dat mindfulness leidt tot hogere emotionele intelligentie. De cursussen werden eerst aan Google-medewerkers gegeven, maar inmiddels worden ze verkocht aan andere bedrijven en particulieren – ik heb zelf een seminar mogen volgen. Ook andere bedrijven investeren in mindfulness: zo lanceerde de fastfoodketen KFC The Comfort Zone, een online programma waarin deelnemers kunnen mediteren op de video van een ronddraaiende kippenpastei. Ook in het Amerikaanse leger wordt mindfulness toegepast: militairen krijgen ademhalingsoefeningen om geconcentreerder te kunnen doden.’

Ik heb ook wel eens een mindfulnesscursus gevolgd, toen ik last had van overspannenheidsklachten. Het heeft mij geholpen om meer te relativeren en minder hard te oordelen over mijzelf.

‘Begrijp mij niet verkeerd: ik denk dat mindfulness goed kan helpen tegen burn-outklachten, en ik ontken niet dat sommige mensen profijt hebben van meditatie en aandachtstraining. Maar ik maak me er zorgen over dat mindfulness steeds commerciëler is geworden en door de captains of industry is opgepikt als manier om mensen productiever te maken. De aandachtstrainingen worden ingezet opdat mensen meer werkdruk aankunnen.’

Maar het is voor werknemers toch ook fijn als ze minder stress ervaren door bijvoorbeeld meditatie?

‘Ik kijk daar anders naar. Natuurlijk is stressreductie aantrekkelijk. Maar we leven in een wereld waarin mensen steeds minder collectief verenigd zijn; de vakbonden hebben aan macht ingeboet, veel mensen werken op tijdelijke contracten. Ondertussen wordt de productiviteit opgevoerd. Psychosomatische klachten als hyperventilatie en spierspanning zie ik als de laatst mogelijke vormen van protest. Je lichaam komt als het ware in verzet. Ik denk niet dat het verstandig is om die symptomen te bestrijden door stil op de grond te gaan zitten mediteren. Volgens mij is het beter is om de oorzaak van stress aan te pakken.’

Mensen die zweren bij mindfulness zullen denken: deze man zit in de weerstand. De bedoeling van mindfulness is immers juist om woede los te laten, en op te gaan in het moment, vrij van elk oordeel?

‘Ik heb me er echt voor opengesteld. Maar ik erger me aan de welhaast neoliberale gedachte die alle verantwoordelijkheid voor stress bij het individu legt: als je maar deze app downloadt, of die cursus volgt, dan kun jij beter functioneren. Alsof externe omstandigheden er niet toe leiden dat je gestrest raakt. Mensen in de VS maken zich het meest zorgen over hoge werkdruk, gebrek aan een ziektekostenverzekering, ze zijn bang om ontslagen te worden. Die mensen zijn er niet bij gebaat om heel mindful een rozijn op te eten, zij hebben behoefte aan politieke en sociale verandering. Daarnaast stoor ik me aan de leegheid van mindfulness: het zijn boeddhistische oefeningen die zijn ontdaan van elke ethische betekenis.’

U plaatst mindfulness in een lange traditie van productiviteitsverbetering.

‘Zolang het kapitalisme bestaat, proberen werkgevers om de productiviteit te verhogen. Ik laat in mijn lessen altijd het fragment uit de film Modern Times zien, waarin fabrieksarbeider Charlie Chaplin als proefpersoon dient voor de ‘eating machine’, een apparaat dat de lunch van arbeiders moet versnellen, zodat ze weer sneller aan het werk kunnen. De machine slaat vervolgens op hol. Dit fragment verwijst naar het ‘taylorisme’ van begin vorige eeuw: de wetenschappelijke inzichten van de socioloog Charles Taylor over hoe je de arbeidsproductiviteit kunt verhogen. Die ideeën waren erop gericht het lichaam van de arbeider te disciplineren en zo efficiënt mogelijk in te zetten.Tegenwoordig richt de disciplinering zich meer op het denken van de werknemer. De Duits-Koreaanse denker Byung-Chul Han noemt dat ‘psycho-politics’; de manier waarop binnen het hedendaags kapitalisme de geest wordt geharnast. Corporate mindfulness zie ik als de recentste manifestatie hiervan.’

mindfullnes

Noemt u mindfulness nou een vorm van brainwashing?

‘Nee, dat zou ik niet zeggen. Het is veel subtieler dan dat. Mindfulness belooft vrijheid van stress, maar legt de verantwoordelijkheid volledig bij het individu. Columnist David Gelles van The New York Times schreef het boek Mindful Work. Hij stelt daarin: ‘Stress is niet iets dat ons wordt opgelegd, we leggen het onszelf op.’ Dat is het idee dat cursisten leren in corporate mindfulnesstrainingen, een idee dat voor werkgevers erg aantrekkelijk is.’

Een van de redenen waarom mindfulness zo succesvol is geworden, zijn de vele wetenschappelijke studies die helende effecten zien, voor zowel overspannen werknemers als patiënten met chronische pijn. Hoe kijkt u tegen dit soort onderzoeken aan?

‘Die zijn niet zelden onderhevig aan een positivity bias, de neiging om positieve resultaten sneller te beschrijven en publiceren dan negatieve. Veel onderzoek naar mindfulness richt zich op hersenscans: wetenschappers wapperen met fmri-scans en zeggen: ‘Kijk, dit gebeurt er in je brein als je mediteert. Maar dat soort hersenonderzoek wordt vaak eenduidig of verkeerd geïnterpreteerd: het brein is neuroplastisch, het past zich aan, en sociale en omgevingsfactoren die leiden tot aanpassing worden in dit soort onderzoeken niet meegenomen.’

U stelt: zonder het huidige stress-discours was mindfulness nooit zo groot geworden. Wat is er mis met hoe we denken over stress?

‘Er is een hardnekkig idee dat stress voorkomt omdat we niet goed zijn aangepast aan het moderne leven. Wij zijn evolutionair onaangepast, en schieten op kantoor of in de privésfeer in de vechten- of vluchtenstand alsof we nog steeds jagers-verzamelaars zijn. De onderliggende aanname luidt: er is niets mis met hyperkapitalisme, als wij mensen ons maar aanpassen. Overheden die falen en bedrijven die uitbuiten krijgen zo een vrijbrief en stress wordt zo gedepolitiseerd. Ik zie een parallel met het klimaatdebat, waarin mensen worden aangespoord om vooral afval te scheiden en minder te vliegen, terwijl er op macroniveau weinig gebeurt.’

Ondertussen komen nu ook de eerste onderzoeken naar buiten die de negatieve impact van mindfulness blootleggen. Kan mindfulness schadelijk zijn?

‘Ten eerste: veel mensen met psychische klachten zoeken hun toevlucht in mindfulness. Maar mediteren is geen vervanging voor therapie. Wat ik veel zie, is dat mensen hun emoties niet onderzoeken, maar ze onderdrukken met ontspanningsoefeningen. Ik noem dat spirituele vermijding. Mindfulness wordt aan de man gebracht als een wondermiddel voor alles. Als het mensen met grote problemen vervolgens niet lukt om te ontspannen, voelen ze zich nog rotter. Ze denken: het ligt aan mij, ik ben een loser. ’Neurowetenschapper Willoughby Britton van Brown University runt een slaaplaboratorium en zij kwam tot de conclusie dat mensen juist slechter slapen nadat ze mindfulnessoefeningen hadden gedaan. Uit ander onderzoek blijkt dat meditatie onder ruim 80 procent van de respondenten tot angst leidt. Mensen kunnen door langdurig stilzitten hun trauma’s herleven. Deze problemen zijn des te prangender omdat mindfulnesscursussen vaak worden gegeven door weinig ervaren trainers.’

U bent zeer kritisch over de ook in Nederland razendpopulaire app Headspace, van Andy Puddicombe, een Engelse monnik met een circusachtergrond. Wat is uw voornaamste bezwaar?

‘Ten eerste vind ik het nogal ironisch dat je een app moet gebruiken om van de stress af te komen die grotendeels wordt opgeroepen door je smartphone. Headspace is stijlvol vormgegeven, met allerlei schattige animaties. Het maakt gebruik van dezelfde methoden als sociale media om je verslaafd te krijgen en het is net zo’n datamining business als veel andere apps: Headspace verdient geld aan het doorverkopen van jouw informatie.’

U bent een zenboeddhist die pleit voor sociale en politieke verandering. Kun je wel zen zijn en tegelijkertijd in verzet komen?

‘Jazeker, dat is nou juist de drijfveer voor het schrijven van dit boek. Boeddhistische meditatie is erop gericht om door de illusionaire wereld van het zelf heen te prikken. Als je dat doet, vervagen de grenzen tussen jezelf en de rest van de wereld. Dat kan een springplank zijn naar medeleven met de ander. De Amerikaans boeddhist Bhikkhu Bodhi spreekt van consientious compassion: het samengaan van zorgen over rechtvaardigheid met compassie. Dus een vorm van medeleven waardoor je niet alleen diepe empathie voelt voor een ander, maar ook een diepe bereidheid ervaart om de ander te helpen, de politieke, economische en sociale omstandigheden te creëren zodat de ander kan bloeien. We moeten ons afvragen: hoe ziet collectieve spirituele ontwaking eruit? Hoe kunnen we individuele bevrijding combineren met die van de hele gemeenschap? Ik vind het nuttiger om die vragen te stellen, dan zwijgend stil te zitten.’

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Stress is onvermijdelijk, maar druk zijn is een keuze.

Stress is onvermijdelijk, maar druk zijn is een keuze.

Volgens cijfers van het CBS krijgt een op de zes tot zeven werknemers te maken met burn-outverschijnselen. Waarom zijn we altijd zo druk? Wat doet die stress met ons? En: hoe kunnen we ermee ophouden? We vragen het Thijs Launspach, psycholoog en schrijver van het boek Fokking Druk. De discussie gaat meestal over wat je moet doen als je eenmaal een burn-out hébt. Niet over hoe je kunt voorkómen dat je opbrandt. Dat is belangrijk. We zijn drukker dan ooit. Wanneer iemand ons vraag hoe het gaat, zeggen we: ‘druk!’ Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof het pas goed met je gaat wanneer je een druk leven leidt. Zo is het niet. Sterker: voortdurend zo druk zijn, is ongezond.”

Waarom zijn we eigenlijk zo druk?
“We leven en werken heel anders dan vroeger. Vroeger was je bijvoorbeeld fietsenmaker. Dan maakte je fietsen. Tegenwoordig moet je daarnaast ook verstand hebben van online marketing en een cursus klantvriendelijkheid hebben gevolgd. Mailen slokt veel van onze tijd op. Niet alleen tijdens het werk, ook daarbuiten. De grens tussen privé en werk vervaagt, want dankzij onze mobiele telefoons zijn we altijd en overal telefonisch en per mail bereikbaar. We hebben bovendien veel te hoge verwachtingen van onszelf.”“FOMO, fear of missing out, is een stressfactor van jewelste”“We willen een goede werknemer zijn, een goede partner, een goede ouder en een goede vriend voor onze vrienden. Dankzij sociale media hebben we bovendien het idee dat we 24 uur per dag een spannend leven moeten leiden. Omdat anderen dat ook doen. We moeten succesvol, gezond, slim en grappig zijn. We willen niks missen. FOMO, fear of missing out, is een stressfactor van jewelste.”

Hoe komt het dat we ‘burned out’ raken van stress?
“Ons lichaam is geprogrammeerd om met kortdurende stress om te gaan. Bij dreiging of gevaar maakt ons lichaam adrenaline en cortisol aan om zo snel mogelijk te kunnen vluchten. Dat was vroeger handig voor het geval je op de prairie een leeuw tegenkwam. Maar tegenwoordig staat ons lichaam dankzij ons drukke leven voortdurend in die stressstand. Te veel blootstelling aan met name cortisol veroorzaakt als het ware een blessure aan het systeem: het blijft in de alarmstand staan.”

Wat gebeurt er dan?
“Het zorgt er onder andere voor dat je niet-stressvolle dingen als stressvol gaat ervaren. Maar je hoeft niet burned out te raken om last te hebben van drukte en stressklachten. Ik kan uit ervaring zeggen dat ‘huis-tuin-en-keuken-stress’ zorgt voor minder levensplezier en minder aandacht voor de mensen om je heen. Het kan ervoor zorgen dat je steeds het gevoel hebt geleefd te worden. Het maakt je minder sociaal. Het zorgt ervoor dat je nooit écht aanwezig bent met je aandacht omdat je hoofd altijd elders is. En op de lange termijn is het slecht voor je gezondheid, onder andere voor je hart.”

Wat kunnen we doen om stress te voorkomen?
“Stress is onvermijdelijk. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Waar je invloed op hebt, is de manier waarop je ermee omgaat. Druk zijn is een keuze. Ten eerste moeten we goed voor onszelf zorgen: gezond eten en voldoende slapen en bewegen.

haaruitval

Wie fit is, kan beter met stress omgaan. Ook belangrijk: zet je notificaties uit en beperk je toegang tot e-mail. Wie voortdurend zijn notificaties of mail checkt, is geneigd overal direct op te reageren. Met drie keer per dag checken mis je niks en ben jíj degenen die bepaalt wanneer bepaalde informatie tot je komt.

Jij volgde een opleiding tot mindfulnesstrainer. Moeten we allemaal aan de mindfulness?
“Mindfulness gaat voor mij over het trainen van je aandacht. Daardoor raak je minder snel afgeleid en ben je in staat efficiënter te werken. Bovendien pik je signalen van je lichaam sneller en beter op. Dus ja: iedereen aan de mindfulness. Dat hoeft niet met zitkussens, Boeddhabeelden en klankschalen. Het kan ook als je aan het wandelen bent. Of door te letten op je ademhaling.”

Is goed ademhalen ook een antistress-tip?
“Goed ademen werkt stressverlagend. Door dieper en langzamer te ademen breng je je hartslag en bloeddruk naar beneden. Adem in door je neus en uit door je mond. Maak je uitademing langer dan je inademing. Let op wat er gebeurt wanneer je zo’n zes tot acht keer per minuut ademt. Rust in je lijf zorgt voor rust in je hoofd. En andersom.”

Wat ontdekte je tijdens het schrijven van je boek?
“Ik kwam erachter dat stress veel lichamelijker is dan ik dacht. Ik liep al maanden rond met een verkoudheid die maar niet overging. Nu weet ik dat stress daarvan de oorzaak was. Wat ik ook ontdekte tijdens de research voor dit boek, is dat omgaan met stress eigenlijk geen rocket science is. We weten meestal wel wát we moeten veranderen om minder druk te zijn. De uitdaging zit hem vooral in het hóe: hoe pas je al die dingen consequent toe in je leven?”

En? Hoe pakte jij dat zelf aan?
“In de eerste plaats door af te kicken van mijn Facebook-verslaving. Toen dat eenmaal gelukt was, voelde het als een bevrijding. Met ademtechnieken leerde ik mijn hartslag omlaag te brengen. Ik trek wekelijks minstens een uur uit om een wandeling te maken. Dan laat ik mijn telefoon thuis. Ik check mijn mail hooguit drie keer per dag. Ik doe zo nu en dan een dutje midden op de dag. En ik zeg veel vaker nee tegen mensen. Inmiddels kan ik uit ervaring zeggen: wie minder last heeft van stress, is een gelukkiger mens.”

Fokking druk, het ultieme anti-stressboek, Thijs Launspach,

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Leidinggevende beïnvloedt kans op burn-out

Leidinggevende beïnvloedt kans op burn-out

Werknemers met een leidinggevende die zich richt op ontwikkeling en verbetering hebben minder kans op een burn-out. Bij werknemers met een leidinggevende die zich richt op resultaten neemt de kans op een burn-out juist toe.
 

De Universiteit van Amsterdam (UvA) deed als van de eerste empirisch onderzoek naar het effect van de werkomgeving op burn-outs boven individuele factoren. Het is in dit onderzoek dus niet van belang of je als medewerker zelf gericht bent op beter willen presteren dan een ander of juist op ontwikkeling. Het gaat om de invloed van het gedrag van de leidinggevende op jou. Die kan stimulerend zijn, maar ook belastend.

Het onderzoek is generaliseerbaar naar alle sectoren, aldus organisatiepsycholoog en onderzoeker Roy Sijbom, want zowel in publieke als private organisaties is de invloed onderzocht van het gedrag van leidinggevenden op de kans op burn-outs bij hun personeel.

‘De belangrijkste taak van een leidinggevende is bronnen beschikbaar stellen aan medewerkers, zoals sociale steun, feedback en ontwikkelingsmogelijkheden’, legt Sijbom uit. ‘In dat geval zijn werkgerelateerde stressoren minder aanwezig.’ Welke bronnen de leidinggevende aanbiedt, is afhankelijk van zijn doelen. ‘Als je fouten maakt onder een leidinggevende met een mastery-approach (gericht op ontwikkeling en verbetering, red.), dan heb je minder stress, want fouten maken hoort erbij. Maar heeft je leidinggevende juist competitieve doelen, dan levert een fout veel stress op. Zoiets kan echt niet.’

Die stress is belastend voor medewerkers, die daardoor minder goed met tegenslag kunnen omgaan. ‘Stel: je voltooit een taak in twee uur en daar ben je zelf tevreden mee, maar dan zegt jouw leidinggevende dat Piet het in een uur deed. Dan wordt het ook voor jou iets negatiefs, en dat levert stress op. Dat wordt een negatieve bron.’

Belonings- en waarderingssystemen

Organisaties hebben baat bij een werkomgeving waarin mastery-approach-doelen worden gestimuleerd. Je kunt dat doen door bij belonings- en waarderingssystemen meer te focussen op vooruitgang en inspanning en succes meer te definiëren als ontwikkeling en verbetering, stelt Sijbom. ‘Vergelijk de medewerker tijdens het jaarlijkse evaluatiegesprek niet ten opzichte van anderen, maar ten opzichte van vorig jaar. Kijk naar hoe jij jezelf hebt ontwikkeld. Zet meer in op ontwikkeling en leren in plaats van op competitie, zoals in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).’

verbetering-ipv-resultaatgericht
Het is lastig dat competitieve helemaal weg te nemen. Je kunt wel tegelijkertijd eigen ontwikkeling en vooruitgang meer benadrukken. Dat is meer realistisch.’ Competitie kan gunstige effecten hebben, weet Sijbom. ‘Wellicht op productiviteit of targets op korte termijn, maar zeker niet op de gezondheid. Dan is het nastreven van mastery-approach-doelen gunstig.’

Daar past ook het expliciet accepteren van fouten als onderdeel van het leerproces bij. ‘Wie een fout maakt, moet dat kunnen uitspreken in een veilige werkomgeving. Straf de persoon niet, maar kijk hoe de fout is ontstaan en hoe die voortaan valt te voorkomen. Kun je ervan leren? Als management moet je fouten zien om te weten wat beter kan en je processen beter in te richten.’

Ervaringen van medewerkers met burn-outs kunnen nuttig zijn voor organisaties. ‘Het ligt niet per se aan de medewerker; leidinggevenden blijken ook een belangrijke factor in het ontstaan van burn-outs. Als je er iets aan wilt doen, moet je ook kijken naar het werkklimaat en de doelen van de leidinggevende. Als daarin niets verandert, is er een grotere kans dat iemand weer een burn-out krijgt.’

De huidige wetgeving verbiedt het de werkgever in veel gevallen om zich te bemoeien met het privéleven van de werknemer. Bij ziekmelding mag een werkgever bijvoorbeeld niet vragen wat de klachten zijn. Hier moet snel verandering in komen zodat zowel de werk- als de privésituatie van een werknemer optimaal is.

Uit tientallen onderzoeken blijkt namelijk dat betekenisvol werk doen vele malen gelukkiger maakt dan het streven naar beloning en succes.

Wanneer wordt de werkdruk teveel en vormt het een structureel probleem?
Wat kunt u doen aan het voorkomen van werkstress? Hoe herkent u de stresssignalen en hoe pakt u dit aan? En wat is het belang van een gezonde en vitale werkomgeving? Voordat we hier antwoord op kunnen geven is het goed om een aantal uitgangspunten te formuleren.

(Bron Intermediair)

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Ben ik verplicht om mee te doen met Preventicons?

Ben ik verplicht om mee te doen met Preventicons?

Sterker nog, je werkgever weet niet eens of je deelneemt. Je wordt nergens  toe verplicht! De werkgever kan je nergens toe verplichten. Of het een goede zet is om af te zien van de ondersteuning is twijfelachtig. Je medische gegevens zijn (tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft) niet inzichtelijk voor de werkgever. Je werkgever stelt geld,  middelen en ondersteuning ter beschikking om je lekkerder in je vel te laten zitten…. Maak gebruik van deze ondersteuning, je loopt geen enkel risico.

 

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Psychosomatische problemen verdubbeld in 4 jaar

Psychosomatische problemen verdubbeld in 4 jaar

Opgebrand door hoge werkdruk
Meer werk en minder mensen om het uit te voeren. Het resultaat: steeds meer werknemers vallen uit door overspannenheid of een burn-out.

Het is zo langzamerhand de meest gehoorde klacht op de werkvloer. Of het nu gaat om postbezorgers, leraren, bejaardenverzorgers of compliancemedewerkers van ING, last van hoge werkdruk hebben ze allemaal. Als vakbond FNV de werknemers in de publieke sector oproept om dinsdag in een stille tocht door Den Haag te lopen, prijkt minder werkdruk dan ook bovenaan het eisenlijstje. Die eis gaat nog voor de roep om hoger loon. Mede door de stevige economische groei en de daarmee gepaard gaande personeelstekorten komt steeds meer werk terecht op de schouders van steeds minder mensen.
Dat kan bijna niet zonder gevolgen blijven voor de gezondheid. Cijfers die het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC naar buiten hebben gebracht, onderstrepen dat. Steeds meer werknemers, vooral in leidinggevende functies en intellectuele beroepen, vallen uit met psychische aandoeningen, zoals overspannenheid en burn-out.
De problemen doen zich het meest voor in het onderwijs, bij de overheid en in de zorg, precies die sectoren waarvan de werknemers dinsdag de straat op gaan. Het rapport legt een direct verband tussen die stijging en een toename van de werkdruk onder de werknemers. Op iedere 100.000 werknemers meldden bedrijfsartsen er vorig jaar 179 af met een beroepsziekte. In 2016 was dat nog 161 per 100.000. In 57% van de gevallen gaat het om psychische klachten, tegen 42% in 2016.
oewel dit cijfer mogelijk wordt vertekend door het wegvallen van bepaalde registraties uit de bouw en extra aandacht voor het probleem door campagnes over werkstress, is de stijgende trend volgens Henk van der Molen, hoofd van het NCvB, onmiskenbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat het aantal werknemers in het hogere segment dat overspannen of opgebrand uitvalt, al jarenlang met gemiddeld 6% per jaar stijgt.

Meer risico
Werknemers met elementaire en industriële beroepen – interieurverzorgers, vakkenvullers, productiemedewerkers – lopen meer risico op fysieke beroepsziekten, zoals aandoeningen van het bewegingsapparaat (vooral door handmatig zwaar werk) en slechthorendheid door lawaai. Beroepsziekten komen bij deze groep overigens bijna drie keer zo vaak voor als bij hoger opgeleide werknemers. Ook leeftijd en geslacht zijn bepalende factoren. Van alle mensen met een beroepsziekte is 72% ouder dan 41 jaar. Tot het vijftigste jaar blijken vrouwen veel bevattelijker voor beroepsziekten. Daarna komen die juist meer bij mannen voor.
Psychische beroepsziekten zijn een kostbare aangelegenheid voor werkgevers, omdat ze vaak gepaard gaan met langdurig verzuim. Bijna een derde van de werknemers met een psychisch probleem valt zes maanden of langer uit en nog eens ruim een derde drie tot zes maanden. Uit het rapport blijkt dat 3 tot 4% arbeidsongeschikt blijft.

Cao-afspraken
Vanwege de zorgen over werkdruk en daaruit voortvloeiende klachten maken werkgevers en werknemers in cao’s vaker afspraken over werkdruk. In 2016 was dat nog in zo’n 12% van de cao’s het geval, in 2017 liep dat op tot 19%. Dit jaar staat de teller al op 19%, aldus Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN. Hij is geen voorstander van cao-afspraken: werkdruk zou zich niet goed lenen voor algemene afspraken en kan beter dicht op de werkvloer worden geregeld.
De vakbonden zetten het onderwerp wel nadrukkelijk op de agenda. De FNV ziet de opkomst van flexibel werk en de noodzaak om continu bereikbaar te zijn als belangrijke oorzaken. ‘Oproepcontractjes, min-maxcontracten waardoor je nauwelijks invloed hebt op roosters, continue bereikbaarheid, constante wisseling van collega’s: het levert enorme werkdruk op’, zegt coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha van de FNV.

psychomatische-problemen

Opgejaagde koks
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek ervaren koks, artsen, juristen en managers in de dienstverlening de hoogste werkdruk. Koks hebben het gevoel dat zij snel moeten werken. Artsen, juristen en managers hebben naar eigen beleving zeer veel werk. Gespecialiseerde verpleegkundigen scoren hoog op emotioneel zwaar werk en intimidatie. Emotionele zwaarte speelt een rol voor alle dienstverlenende zorg- en onderwijsberoepen.
Van der Velde ontkent niet dat de werkdruk is toegenomen door de economische groei en de daarmee samenhangende schaarste aan personeel. ‘Een bedrijf dat meer orders krijgt, vindt niet zomaar twintig man extra personeel. Dus moet het werk opnieuw verdeeld worden, onder meer via overwerk.’ Dat werkgevers er bewust op aansturen om meer werk door minder mensen te laten doen, wil er bij hem niet in. ‘Dat overwerk moet de werkgever ook betalen en structureel heeft hij er geen baat bij als zijn personeel door ziekte uitvalt.’

Sociale media
De echte oorzaken van werkdruk zijn volgens hem niet zo gemakkelijk te achterhalen. Het probleem speelt bijvoorbeeld al veel langer in het onderwijs, terwijl die sector niet erg conjunctuurgevoelig is. ‘In de onderwijs-cao is nu afgesproken om te onderzoeken hoe dat mechanisme in elkaar zit. Een van de hypotheses is de regeldruk waar leerkrachten aan zouden blootstaan.’
Van der Velde wijst ook op externe factoren, zoals het gebruik van smartphones en andere beeldschermen thuis, ‘waardoor werknemers ’s morgens niet 100% fris op hun werk verschijnen’. Volgens Van der Molen hebben bijna alle beroepsziekten mede te maken met factoren buiten de werksfeer. Pas als de aandoening ‘in overwegende mate’ door het werk komt, is het een beroepsziekte. De bedrijfsarts moet die afweging maken.

Plaspauze
Volgens NCvB-onderzoeker Van der Molen geven de bedrijfsartsen ‘inhoudelijke werkbelasting’, oftewel de hoeveelheid werk, als belangrijkste met het werk samenhangende oorzaak van psychische klachten. Daarna komen problemen met collega’s en de werkgever, en het werkritme, zoals het tempo en de mogelijkheid om te pauzeren. Vooral die laatste factor is vorig jaar veel vaker genoemd. De ‘plaspauze’ speelde ook een hoofdrol bij de stakingen in het regionaal vervoer eerder dit jaar.
De huidige definitie van burn-out gaat al 35 jaar mee, terwijl de kennis over de kwaal flink is toegenomen. Volgens de Nederlandse hoogleraar psychologie Wilmar Schaufeli, die samen met Belgische collega’s werkt aan een nieuwe definitie, wordt de aandoening hoofdzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen. Volgens hem zou het ‘een beetje onzinnig’ zijn om gebruik van sociale media onderdeel van de definitie te maken, want dat zou betekenen dat burn-out alleen kan voorkomen bij mensen die daar gebruik van maken.

Door Rik Winkel, Financieel Dagblad
https://fd.nl/achtergrond/1271726/opgebrand-door-hoge-werkdruk

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Nederland burn out kampioen van Europa?

Nederland burn-out kampioen van Europa?

Nederland is (onverwachte) hekkensluiter qua burn-outs

Gezien de aandacht die er in ons land voor het fenomeen is, zou je het misschien niet verwachten. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat Nederlandse werknemers het minste last te hebben van burn-outs. uiteraard neemt dit niet weg dat met verzuim uitdagende kosten en problemen het hoofd moeten worden geboden.

Ook in landen als België en de Scandinavische staten ligt het burn-outniveau relatief laag. Koplopers op het gebied van de burn-out zijn landen als Polen, Albanië, voormalig Joegoslavië en, als enige West-Europese land, Frankrijk.

Minder uren

Verschillende factoren spelen een rol bij het aantal burn-outs in een land. In landen die het economisch gezien minder goed doen, waarin werknemers meer uren maken, is het burn-outniveau over het algemeen hoger dan in beter presterende landen waar de mensen minder uren draaien. 

Een andere factor die bijdraagt aan het aantal burn-outs is de manier waarop een land wordt bestuurd. Landen waarin de democratie minder goed functioneert, waarin meer corruptie voorkomt en meer genderongelijkheid, kennen een hoger burn-outniveau dan landen waarin dat niet het geval is.

Voor het onderzoek bekeek hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli van de Universiteit Utrecht de relatie tussen burn-outs enerzijds en economische, culturele en bestuurlijke factoren anderzijds. Hij gebruikte daarvoor data uit de zesde European Working Conditions Survey (uit 2015), voor 35 landen in Europa.

burn_out

Vermoeidheid

Het is voor het eerst dat een studie dezelfde indicator gebruikt voor burn-out in bijna alle Europese landen. Die indicator is tegelijkertijd het zwakke punt in het onderzoek, geeft Schaufeli aan. In de enquête wordt namelijk maar één vraag gebruikt als indicator voor een burn-out: ‘Ik ben uitgeput aan het einde van de werkdag’.

Dit is weliswaar een belangrijk onderdeel van burn-out, zegt de hoogleraar, maar het zou beter zijn geweest wanneer een langere vragenlijst zou zijn gebruikt. “Anderzijds is dit wel het enige onderzoek Europabreed naar dit onderwerp waarin op hetzelfde moment dezelfde vraag is gesteld. De vergelijking gaat dus wel op.”

 

Dat Nederland en de Scandinavische landen goed scoren in deze testen is geen verrassing. Het signaleren en snel in springen op psycho-sociale klachten staat in deze landen al jaren lang hoog op het prioriteiten lijstje. We onderschrijven graag het motto van Preventicons: “voorkomen werkt beter”.

(Bron Intermediair)

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons

Preventicons te gast bij Vlog “Fast Moving Targets”

Preventicons te gast bij Vlog “Fast Moving Targets”

Op 23 april werd Jolanda van Tol geïnterviewd via de Vlog “Fast Moving Targets.” 

Waarom werkt Preventicons?

 

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons