36% van stressklachten zijn werk gerelateerd.

De WHO voorspelde een aantal jaren geleden al dat begin 20e eeuw, psychische stoornissen in 2020 wereldwijd de grootste veroorzaker van arbeidsongeschiktheid zouden zijn. In Nederland is stress op de werkvloer momenteel beroepsziekte nummer 1. Een kleine miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateer-de psychische klachten. TNO meldt dat 36% van het werkgerelateerde verzuim veroorzaakt wordt door werkstress. 60% van de Nederlandse medewerkers ervaren regelmatig een (te) hoge werkdruk. Meer dan een half miljoen mensen kunnen niet langer voldoen aan de psychische die het werk aan hen stelt. Tot slot hebben zo’n 600.000 mensen last van een onevenwichtige werk-privébalans, waardoor ze familie- of gezinsactiviteiten verwaarlozen.

Betekenisvol werk (passende verantwoording) maakt gelukkiger dan beloning of stress.
Hiermee scoort de gemiddelde Nederlander slechter dan het EU-gemiddelde. De oorzaken zijn zeer divers. Langdurige stress leidt tot hart- en vaatziekten, overgewicht, depressie, angststoornissen, het draagt bij aan slechte leefgewoonten en versnelt het ouderdomsproces. Organisaties ervaren de consequenties van stress onder medewerkers en daardoor neemt aandacht voor dit onderwerp dan ook toe. Het is daarom essentieel dat medewerkers worden gestimuleerd om het werk anders te organiseren. En daardoor nadrukkelijk niet altijd met werk bezig te zijn. Het gaat om de balans tussen presteren en opladen en het vraagt iets van zowel werkgever als medewerker. Medewerkers moeten meer ruimte krijgen en creëren voor ontspanning en stoppen met het voortdurend bezig zijn met presteren en beloning.

stress

Uit tientallen onderzoeken blijkt namelijk dat betekenisvol werk doen vele malen gelukkiger maakt dan het streven naar beloning en succes.

Wanneer wordt de werkdruk teveel en vormt het een structureel probleem?
Wat kunt u doen aan het voorkomen van werkstress? Hoe herkent u de stresssignalen en hoe pakt u dit aan? En wat is het belang van een gezonde en vitale werkomgeving?Voordat we hier antwoord op kunnen geven is het goed om een aantal uitgangspunten te formuleren.

CONTACT

Luchthavenweg 81.247
5657EA Eindhoven
info@preventicons.nl
T 040-782 02 50
> Diensten
> FAQ
> Aansluiten
Verzuim in cijfers 
Copyright © 2018 – Preventicons